top of page

Dr. Remedios A. Sanchez

LL.B, Ed.D

Si Dr. Remedios A. Sanchez ay nagtapos ng Bachelor of Science in Secondary Education, major sa Filipino at minor sa English sa Manuel L. Quezon University, Quiapo, Manila. Ang pangalawang kurso na tinapos niya ay Bachelor of Laws (LL.B) sa Manuel L. Quezon University, Manila. Nagturo siya ng mga asignatura gaya ng Filipino, English, Philippine History and Constitution, Rizal, Land Reform and Taxation, at Humanities sa Pioneer of Maritime Education, Sta. Cruz, Manila. Sa kasalukuyan ay isa siyang full-time College Professor sa PNTC Colleges, Ramon Magsaysay BLVD., Quezon City. Nakamit nya ang degree na Ed.D (Doctor of Education Major in Educational Management) noong Agosto 18, 2014, sa National University, Sampaloc, Manila.

Dr. Remedios A. Sanchez
bottom of page